Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de straten Smalle Weegbree, Zeeweegbree, Grote Weegbree (deels) en Ruige Weegbree (deels) op bedrijventerrein De Plantage in Wolvega. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Wilde Wegenbouw bv in opdracht van de gemeente Weststellingwerf.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd? 

We gaan een deel van de wegen en bermen op bedrijventerrein De Plantage definitief aanleggen. Op de weg die er nu ligt ontbreekt onder meer een laatste deklaag van het asfalt. Verder gaan we hier: 

  • Sleuven graven langs asfaltwegen, opsluitbanden en kolken plaatsen voor de afvoer van regenwater. 
  • Het huidige asfalt voor een deel verwijderen en de weg opnieuw asfalteren. 
  • Inritten herstraten en/of aan laten sluiten op de weg.
  • Grond in de bermen aanvullen. 
  • In het najaar/de winter bomen planten. Hiervoor wordt nog een groenaannemer gezocht. 

Klik hier voor een kaartje van de straten waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Hoe lang duren de werkzaamheden? 

De werkzaamheden starten op dinsdag 29 augustus 2023. De werkzaamheden worden in fasen opgepakt. Eerst worden de sleuven gegraven en worden de opsluitbanden met kolken geplaatst. De laatste fase van de wegwerkzaamheden is het asfalteren van de volledige rijbaan. De wegwerkzaamheden duren tot halverwege november 2023. 

Wat voor verkeershinder is er? 

Tijdens een groot deel van de werkzaamheden blijven de bedrijven op De Plantage bereikbaar. Er wordt dan één deel van de rijbaan afgezet, de andere kant van de rijbaan blijft toegankelijk. Alleen tijdens het asfalteren wordt de weg volledig afgesloten, dit betreft de laatste fase. We proberen  zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid van de bedrijven. Eind september volgt meer informatie over de bereikbaarheid en planning van de asfaltwerkzaamheden.