Gemeente Weststellingwerf neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het opstellen van documenten en het plaatsen van teksten op haar website. Gebruik van informatie, bouwregels of tekeningen van onze website geschiedt op eigen risico.

Gemeente Weststellingwerf kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de door haar beschikbaar gestelde informatie of documenten, ook niet als blijkt dat de hiervoor bedoelde informatie of documenten niet juist of niet volledig zijn.