De bedrijventerreinen Schipsloot, Noord-West, De Plantage/Heerendeel en het deelterrein Van der Valk/Binnenbaan willen het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) halen. Vandaag ondertekenden de partijen die bij de bedrijventerreinen betrokken zijn een intentieverklaring in de brandweerkazerne in Wolvega. De aanpak om het keurmerk te krijgen, helpt bij het terugdringen van onder meer criminaliteit en overlast.

Waarom willen de bedrijventerreinen het keurmerk halen?

Op de genoemde bedrijventerreinen heeft bijna elke ondernemer te maken met diefstal, inbraken en overlast. Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega heeft daarom het initiatief genomen om het KVO-B keurmerk te gaan halen. Want alleen door samen te werken, kan er iets aan het veiligheidsprobleem gedaan worden.

Welke partijen zijn erbij betrokken?

Vandaag spreken Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega, gemeente Weststellingwerf, politie, brandweer, G4S Nederland, De Jong Borg en Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen (onder auspiciën van MKB Nederland) uit dat zij de criminaliteit en onveiligheid op de bedrijventerreinen samen aan gaan pakken. De samenwerkingspartners willen de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig maken. De bedrijventerreinen worden zo aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers.

Wat houdt de KVO-B aanpak in?

Bij de KVO-B aanpak wordt eerst de huidige situatie in beeld gebracht via een enquête onder de betrokken ondernemers. Wat is het gevoel van veiligheid onder ondernemers, bezoekers en werknemers? Hoeveel van hen krijgt te maken met diefstal, inbraken, cybercrime en overlast? De enquête geeft ook een goed beeld van het onderhoud en beheer op de bedrijventerreinen.

Op basis van de resultaten van de enquête wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan verbeterpunten. Wanneer de betrokken partijen in een convenant afspraken maken voor de verbetering, kan een bedrijventerrein het keurmerk aanvragen.

Wat zijn de ervaringen met het keurmerk?

In heel Nederland werken bedrijventerreinen samen om het KVO-B keurmerk te halen. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan, bewijzen het succes van de aanpak. De schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt toe. Keuker Veiligheidzorg Ondernemingen (onder auspiciën van MKB-Nederland) begeleidt de bedrijventerreinen door de inzet van een procesbegeleider.